Użyteczny zysk ciepła Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Użyteczny zysk ciepła = Powierzchnia płyty absorbera*Strumień pochłaniany przez płytkę-Straty ciepła z kolektora
qu = Ap*Sflux-ql
Ta formuła używa 4 Zmienne
Używane zmienne
Użyteczny zysk ciepła - (Mierzone w Wat) - Zysk ciepła użytkowego definiuje się jako szybkość przekazywania ciepła do płynu roboczego.
Powierzchnia płyty absorbera - (Mierzone w Metr Kwadratowy) - Powierzchnia płyty absorbera jest zdefiniowana jako powierzchnia wystawiona na działanie promieni słonecznych, która pochłania padające promieniowanie.
Strumień pochłaniany przez płytkę - (Mierzone w Wat na metr kwadratowy) - Strumień pochłaniany przez płytę definiuje się jako padający strumień promieniowania słonecznego pochłaniany przez płytę absorbera.
Straty ciepła z kolektora - (Mierzone w Wat) - Straty ciepła z kolektora definiuje się jako straty ciepła, które występują w wyniku konwekcji, przewodzenia i promieniowania.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Powierzchnia płyty absorbera: 13 Metr Kwadratowy --> 13 Metr Kwadratowy Nie jest wymagana konwersja
Strumień pochłaniany przez płytkę: 98 Dżul na sekundę na metr kwadratowy --> 98 Wat na metr kwadratowy (Sprawdź konwersję tutaj)
Straty ciepła z kolektora: 8 Wat --> 8 Wat Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
qu = Ap*Sflux-ql --> 13*98-8
Ocenianie ... ...
qu = 1266
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
1266 Wat --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
1266 Wat <-- Użyteczny zysk ciepła
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Stworzone przez ADITYA RAWAT
DIT UNIWERSYTET (DITU), Dehradun
ADITYA RAWAT utworzył ten kalkulator i 50+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Anshika Arya
Narodowy Instytut Technologii (GNIDA), Hamirpur
Anshika Arya zweryfikował ten kalkulator i 2500+ więcej kalkulatorów!

10+ Płynne kolektory płaskie Kalkulatory

Sprawność zbierania, gdy występuje współczynnik sprawności kolektora
Iść Natychmiastowa wydajność zbierania = (Współczynnik wydajności kolektora*(Powierzchnia płyty absorbera/Powierzchnia kolektora brutto)*Średni produkt przepuszczalności-chłonności)-(Współczynnik wydajności kolektora*Powierzchnia płyty absorbera*Całkowity współczynnik strat*(Średnia temperatura wlotu i wylotu płynu-Temperatura otoczenia)*1/Zdarzenie Flux na górnej pokrywie)
Wydajność zbierania przy obecności współczynnika odprowadzania ciepła
Iść Natychmiastowa wydajność zbierania = Współczynnik odprowadzania ciepła przez kolektor*(Powierzchnia płyty absorbera/Powierzchnia kolektora brutto)*(Strumień pochłaniany przez płytkę/Zdarzenie Flux na górnej pokrywie-((Całkowity współczynnik strat*(Płaski kolektor o temperaturze cieczy na wlocie-Temperatura otoczenia))/Zdarzenie Flux na górnej pokrywie))
Współczynnik odprowadzania ciepła przez kolektor
Iść Współczynnik odprowadzania ciepła przez kolektor = (Masowe natężenie przepływu*Ciepło właściwe przy stałym ciśnieniu)/(Całkowity współczynnik strat*Powierzchnia kolektora brutto)*(1-e^(-(Współczynnik wydajności kolektora*Całkowity współczynnik strat*Powierzchnia kolektora brutto)/(Masowe natężenie przepływu*Ciepło właściwe przy stałym ciśnieniu)))
Wydajność zbierania, gdy obecny jest produkt o średniej przepuszczalności i chłonności
Iść Natychmiastowa wydajność zbierania = Współczynnik odprowadzania ciepła przez kolektor*(Powierzchnia płyty absorbera/Powierzchnia kolektora brutto)*(Średni produkt przepuszczalności-chłonności-(Całkowity współczynnik strat*(Płaski kolektor o temperaturze cieczy na wlocie-Temperatura otoczenia))/Zdarzenie Flux na górnej pokrywie)
Straty ciepła z kolektora
Iść Straty ciepła z kolektora = Całkowity współczynnik strat*Powierzchnia płyty absorbera*(Średnia temperatura płyty absorbera-Temperatura otoczenia)
Wydajność zbierania, gdy występuje temperatura płynu
Iść Natychmiastowa wydajność zbierania = (0.692-4.024*(Płaski kolektor o temperaturze cieczy na wlocie-Temperatura otoczenia))/Zdarzenie Flux na górnej pokrywie
Produkt absorpcji przepuszczalności
Iść Przepuszczalność - produkt absorpcyjny = Przepuszczalność*Chłonność/(1-(1-Chłonność)*Odbicie rozproszone)
Natychmiastowa wydajność zbierania
Iść Natychmiastowa wydajność zbierania = Użyteczny zysk ciepła/(Powierzchnia kolektora brutto*Zdarzenie Flux na górnej pokrywie)
Użyteczny zysk ciepła
Iść Użyteczny zysk ciepła = Powierzchnia płyty absorbera*Strumień pochłaniany przez płytkę-Straty ciepła z kolektora
Współczynnik strat dolnych
Iść Dolny współczynnik strat = Przewodność cieplna izolacji/Grubość izolacji

Użyteczny zysk ciepła Formułę

Użyteczny zysk ciepła = Powierzchnia płyty absorbera*Strumień pochłaniany przez płytkę-Straty ciepła z kolektora
qu = Ap*Sflux-ql
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!