Współczynnik przyrostu ciepła użytkowego w kolektorze koncentracyjnym, gdy występuje współczynnik stężeń Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Użyteczny zysk ciepła = Współczynnik odprowadzania ciepła przez kolektor*(Przysłona koncentratora-Średnica zewnętrzna rury absorbera)*Długość koncentratora*(Strumień pochłaniany przez płytkę-(Całkowity współczynnik strat/Współczynnik koncentracji)*(Płaski kolektor o temperaturze cieczy na wlocie-Temperatura otoczenia))
qu = FR*(W-Do)*L*(Sflux-(Ul/C)*(Tfi-Ta))
Ta formuła używa 10 Zmienne
Używane zmienne
Użyteczny zysk ciepła - (Mierzone w Wat) - Zysk ciepła użytkowego definiuje się jako szybkość przekazywania ciepła do płynu roboczego.
Współczynnik odprowadzania ciepła przez kolektor - Współczynnik odprowadzania ciepła przez kolektor to stosunek rzeczywistego transferu ciepła do maksymalnego możliwego transferu ciepła przez płytę kolektora.
Przysłona koncentratora - (Mierzone w Metr) - Apertura koncentratora jest zdefiniowana jako otwór, przez który przechodzą promienie słoneczne.
Średnica zewnętrzna rury absorbera - (Mierzone w Metr) - Średnica zewnętrzna rury absorbera to pomiar zewnętrznych krawędzi rury przechodzącej przez jej środek.
Długość koncentratora - (Mierzone w Metr) - Długość koncentratora to długość koncentratora od jednego końca do drugiego końca.
Strumień pochłaniany przez płytkę - (Mierzone w Wat na metr kwadratowy) - Strumień pochłaniany przez płytę definiuje się jako padający strumień promieniowania słonecznego pochłaniany przez płytę absorbera.
Całkowity współczynnik strat - (Mierzone w Wat na metr kwadratowy na kelwin) - Całkowity współczynnik strat definiuje się jako stratę ciepła z kolektora na jednostkę powierzchni płyty absorbera oraz różnicę temperatur pomiędzy płytą absorbera a otaczającym powietrzem.
Współczynnik koncentracji - Stosunek stężenia definiuje się jako stosunek efektywnego pola powierzchni apertury do pola powierzchni absorbera.
Płaski kolektor o temperaturze cieczy na wlocie - (Mierzone w kelwin) - Temperatura cieczy wlotowej kolektora płaskiego jest definiowana jako temperatura, w której ciecz wpływa do kolektora płaskiego cieczy.
Temperatura otoczenia - (Mierzone w kelwin) - Temperatura powietrza otoczenia to temperatura otaczającego medium.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Współczynnik odprowadzania ciepła przez kolektor: 0.1 --> Nie jest wymagana konwersja
Przysłona koncentratora: 7 Metr --> 7 Metr Nie jest wymagana konwersja
Średnica zewnętrzna rury absorbera: 2 Metr --> 2 Metr Nie jest wymagana konwersja
Długość koncentratora: 15 Metr --> 15 Metr Nie jest wymagana konwersja
Strumień pochłaniany przez płytkę: 98 Dżul na sekundę na metr kwadratowy --> 98 Wat na metr kwadratowy (Sprawdź konwersję tutaj)
Całkowity współczynnik strat: 1.25 Wat na metr kwadratowy na kelwin --> 1.25 Wat na metr kwadratowy na kelwin Nie jest wymagana konwersja
Współczynnik koncentracji: 0.8 --> Nie jest wymagana konwersja
Płaski kolektor o temperaturze cieczy na wlocie: 10 kelwin --> 10 kelwin Nie jest wymagana konwersja
Temperatura otoczenia: 300 kelwin --> 300 kelwin Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
qu = FR*(W-Do)*L*(Sflux-(Ul/C)*(Tfi-Ta)) --> 0.1*(7-2)*15*(98-(1.25/0.8)*(10-300))
Ocenianie ... ...
qu = 4133.4375
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
4133.4375 Wat --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
4133.4375 4133.438 Wat <-- Użyteczny zysk ciepła
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Stworzone przez ADITYA RAWAT
DIT UNIWERSYTET (DITU), Dehradun
ADITYA RAWAT utworzył ten kalkulator i 50+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Ravi Chiyani
Instytut Technologii i Nauki Shri Govindram Seksaria (SGSITS), Indore
Ravi Chiyani zweryfikował ten kalkulator i 300+ więcej kalkulatorów!

23 Koncentracja Kolekcjonerów Kalkulatory

Użyteczny zysk ciepła, gdy występuje współczynnik sprawności kolektora
Iść Użyteczny zysk ciepła = (Masowe natężenie przepływu*Molowe ciepło właściwe przy stałym ciśnieniu)*(((Współczynnik koncentracji*Strumień pochłaniany przez płytkę)/Całkowity współczynnik strat)+(Temperatura otoczenia-Płaski kolektor o temperaturze cieczy na wlocie))*(1-e^(-(Współczynnik wydajności kolektora*pi*Średnica zewnętrzna rury absorbera*Całkowity współczynnik strat*Długość koncentratora)/(Masowe natężenie przepływu*Molowe ciepło właściwe przy stałym ciśnieniu)))
Kolektor koncentrujący współczynnik odprowadzania ciepła
Iść Współczynnik odprowadzania ciepła przez kolektor = ((Masowe natężenie przepływu*Molowe ciepło właściwe przy stałym ciśnieniu)/(pi*Średnica zewnętrzna rury absorbera*Długość koncentratora*Całkowity współczynnik strat))*(1-e^(-(Współczynnik wydajności kolektora*pi*Średnica zewnętrzna rury absorbera*Całkowity współczynnik strat*Długość koncentratora)/(Masowe natężenie przepływu*Molowe ciepło właściwe przy stałym ciśnieniu)))
Współczynnik odprowadzania ciepła w złożonym kolektorze parabolicznym
Iść Współczynnik odprowadzania ciepła przez kolektor = ((Masowe natężenie przepływu*Molowe ciepło właściwe przy stałym ciśnieniu)/(Szerokość powierzchni absorbera*Całkowity współczynnik strat*Długość koncentratora))*(1-e^(-(Współczynnik wydajności kolektora*Szerokość powierzchni absorbera*Całkowity współczynnik strat*Długość koncentratora)/(Masowe natężenie przepływu*Molowe ciepło właściwe przy stałym ciśnieniu)))
Współczynnik przyrostu ciepła użytkowego w kolektorze koncentracyjnym, gdy występuje współczynnik stężeń
Iść Użyteczny zysk ciepła = Współczynnik odprowadzania ciepła przez kolektor*(Przysłona koncentratora-Średnica zewnętrzna rury absorbera)*Długość koncentratora*(Strumień pochłaniany przez płytkę-(Całkowity współczynnik strat/Współczynnik koncentracji)*(Płaski kolektor o temperaturze cieczy na wlocie-Temperatura otoczenia))
Zysk ciepła użytkowego w złożonym kolektorze parabolicznym
Iść Użyteczny zysk ciepła = Współczynnik odprowadzania ciepła przez kolektor*Przysłona koncentratora*Długość koncentratora*(Strumień pochłaniany przez płytkę-((Całkowity współczynnik strat/Współczynnik koncentracji)*(Płaski kolektor o temperaturze cieczy na wlocie-Temperatura otoczenia)))
Topnik zaabsorbowany w złożonym kolektorze parabolicznym
Iść Strumień pochłaniany przez płytkę = ((Komponent wiązki godzinowej*Współczynnik nachylenia dla promieniowania wiązki)+(Godzinowy składnik rozproszony/Współczynnik koncentracji))*Przepuszczalność pokrycia*Efektywny współczynnik odbicia koncentratora*Chłonność powierzchni absorbera
Chwilowa wydajność zbierania kolektora koncentrującego
Iść Natychmiastowa wydajność zbierania = Użyteczny zysk ciepła/((Komponent wiązki godzinowej*Współczynnik nachylenia dla promieniowania wiązki+Godzinowy składnik rozproszony*Współczynnik nachylenia dla promieniowania rozproszonego)*Przysłona koncentratora*Długość koncentratora)
Użyteczny zysk ciepła, gdy występuje wydajność zbierania
Iść Użyteczny zysk ciepła = Natychmiastowa wydajność zbierania*(Komponent wiązki godzinowej*Współczynnik nachylenia dla promieniowania wiązki+Godzinowy składnik rozproszony*Współczynnik nachylenia dla promieniowania rozproszonego)*Przysłona koncentratora*Długość koncentratora
Współczynnik sprawności kolektora złożonego kolektora parabolicznego
Iść Współczynnik wydajności kolektora = (Całkowity współczynnik strat*(1/Całkowity współczynnik strat+(Szerokość powierzchni absorbera/(Liczba rur*pi*Rura absorbera o średnicy wewnętrznej*Współczynnik przenikania ciepła wewnątrz))))^-1
Obszar apertury, przy której podano użyteczne zyski ciepła
Iść Efektywny obszar apertury = Użyteczny zysk ciepła/(Strumień pochłaniany przez płytkę- (Całkowity współczynnik strat/Współczynnik koncentracji)*(Średnia temperatura płyty absorbera-Temperatura otoczenia))
Kolektor koncentrujący współczynnik sprawności kolektora
Iść Współczynnik wydajności kolektora = 1/(Całkowity współczynnik strat*(1/Całkowity współczynnik strat+Średnica zewnętrzna rury absorbera/(Rura absorbera o średnicy wewnętrznej*Współczynnik przenikania ciepła wewnątrz)))
Chwilowa skuteczność zbierania kolektora koncentracyjnego na podstawie promieniowania wiązki
Iść Natychmiastowa wydajność zbierania = Użyteczny zysk ciepła/(Komponent wiązki godzinowej*Współczynnik nachylenia dla promieniowania wiązki*Przysłona koncentratora*Długość koncentratora)
Powierzchnia absorbera w centralnym kolektorze odbiornika
Iść Powierzchnia Absorbera w Odbiorniku Centralnym Kolektor = pi/2*Średnica absorbera sferycznego^2*(1+sin(Kąt obręczy)-(cos(Kąt obręczy)/2))
Powierzchnia absorbera podana strata ciepła z absorbera
Iść Powierzchnia płyty absorbera = Straty ciepła z kolektora/(Całkowity współczynnik strat*(Średnia temperatura płyty absorbera-Temperatura otoczenia))
Stosunek stężenia kolektora
Iść Współczynnik koncentracji = (Przysłona koncentratora-Średnica zewnętrzna rury absorbera)/(pi*Średnica zewnętrzna rury absorbera)
Nachylenie reflektorów
Iść Nachylenie reflektora = (pi-Kąt pochylenia-2*Kąt szerokości geograficznej+2*Kąt deklinacji)/3
Promieniowanie wiązki słonecznej ze względu na użyteczną szybkość zysku ciepła i szybkość utraty ciepła z absorbera
Iść Promieniowanie wiązki słonecznej = (Użyteczny zysk ciepła+Straty ciepła z kolektora)/Efektywny obszar apertury
Zysk ciepła użytkowego w kolektorze koncentracyjnym
Iść Użyteczny zysk ciepła = Efektywny obszar apertury*Promieniowanie wiązki słonecznej-Straty ciepła z kolektora
Średnica zewnętrzna rury absorbera przy danym stosunku stężenia
Iść Średnica zewnętrzna rury absorbera = Przysłona koncentratora/(Współczynnik koncentracji*pi+1)
Kąt akceptacji koncentratora 3-D przy danym maksymalnym współczynniku koncentracji
Iść Kąt akceptacji = (acos(1-2/Maksymalny stosunek stężenia))/2
Maksymalny możliwy stosunek stężenia koncentratora 3-D
Iść Maksymalny stosunek stężenia = 2/(1-cos(2*Kąt akceptacji))
Kąt akceptacji koncentratora 2-D przy danym maksymalnym współczynniku koncentracji
Iść Kąt akceptacji = asin(1/Maksymalny stosunek stężenia)
Maksymalny możliwy stosunek stężenia koncentratora 2-D
Iść Maksymalny stosunek stężenia = 1/sin(Kąt akceptacji)

Współczynnik przyrostu ciepła użytkowego w kolektorze koncentracyjnym, gdy występuje współczynnik stężeń Formułę

Użyteczny zysk ciepła = Współczynnik odprowadzania ciepła przez kolektor*(Przysłona koncentratora-Średnica zewnętrzna rury absorbera)*Długość koncentratora*(Strumień pochłaniany przez płytkę-(Całkowity współczynnik strat/Współczynnik koncentracji)*(Płaski kolektor o temperaturze cieczy na wlocie-Temperatura otoczenia))
qu = FR*(W-Do)*L*(Sflux-(Ul/C)*(Tfi-Ta))
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!