Prędkość w dowolnym punkcie dla współczynnika rurki Pitota Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Prędkość w dowolnym punkcie rurki Pitota = Współczynnik rurki Pitota*sqrt(2*9.81*Wzrost cieczy w rurce Pitota)
Vpitot = Cv*sqrt(2*9.81*hp)
Ta formuła używa 1 Funkcje, 3 Zmienne
Używane funkcje
sqrt - Square root function, sqrt(Number)
Używane zmienne
Prędkość w dowolnym punkcie rurki Pitota - (Mierzone w Metr na sekundę) - Prędkość w dowolnym punkcie rurki Pitota to prędkość płynu w dowolnym punkcie obliczona za pomocą rurki Pitota.
Współczynnik rurki Pitota - Współczynnik rurki Pitota to stosunek rzeczywistej prędkości do teoretycznej prędkości płynu w rurce Pitota.
Wzrost cieczy w rurce Pitota - (Mierzone w Metr) - Podnoszenie się cieczy w rurce Pitota to podnoszenie się cieczy w rurce Pitota ponad swobodną powierzchnię.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Współczynnik rurki Pitota: 0.98 --> Nie jest wymagana konwersja
Wzrost cieczy w rurce Pitota: 210.5 Centymetr --> 2.105 Metr (Sprawdź konwersję tutaj)
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
Vpitot = Cv*sqrt(2*9.81*hp) --> 0.98*sqrt(2*9.81*2.105)
Ocenianie ... ...
Vpitot = 6.2979850777848
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
6.2979850777848 Metr na sekundę --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
6.2979850777848 6.297985 Metr na sekundę <-- Prędkość w dowolnym punkcie rurki Pitota
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Stworzone przez Maiarutselvan V
PSG College of Technology (PSGCT), Coimbatore
Maiarutselvan V utworzył ten kalkulator i 300+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Sanjay Krishna
Amrita School of Engineering (ASE), Vallikavu
Sanjay Krishna zweryfikował ten kalkulator i 200+ więcej kalkulatorów!

17 Kinematyka przepływu Kalkulatory

Rzeczywiste rozładowanie w Venturimeter
Iść Rzeczywiste rozładowanie przez Venturimetr = Współczynnik rozładowania Venturimetru*((Pole przekroju poprzecznego wlotu Venturimetru*Pole przekroju poprzecznego gardzieli Venturimetru)/(sqrt((Pole przekroju poprzecznego wlotu Venturimetru^2)-(Pole przekroju poprzecznego gardzieli Venturimetru^2)))*sqrt(2*[g]*Wysokość netto cieczy w Venturimetrze))
Względna prędkość płynu względem ciała przy danej sile oporu
Iść Względna prędkość płynnego ciała przeszłego = sqrt((Siła przeciągania przez płyn na ciele*2)/(Przewidywany obszar ciała*Gęstość poruszającego się płynu*Współczynnik oporu dla przepływu płynu))
Współczynnik oporu podany Siła oporu
Iść Współczynnik oporu dla przepływu płynu = (Siła przeciągania przez płyn na ciele*2)/(Przewidywany obszar ciała*Gęstość poruszającego się płynu*Względna prędkość płynnego ciała przeszłego^2)
Różnica wysokości ciśnienia cieczy lekkiej w manometrze
Iść Różnica wysokości ciśnienia w manometrze = Różnica poziomu cieczy w manometrze*(1-(Ciężar właściwy lżejszej cieczy/Ciężar właściwy przepływającej cieczy))
Różnica w wysokości podnoszenia dla cięższej cieczy w manometrze
Iść Różnica wysokości ciśnienia w manometrze = Różnica poziomu cieczy w manometrze*(Ciężar właściwy cięższej cieczy/Ciężar właściwy przepływającej cieczy-1)
Całkowita siła nacisku na dnie cylindra
Iść Siła nacisku na dół = Gęstość*9.81*pi*(Promień^2)*Wysokość cylindra+Siła nacisku na górze
Wypadkowa siła zginająca w kierunku x i y
Iść Siła wypadkowa na zgięciu rury = sqrt((Wymuszaj wzdłuż kierunku X na zgięciu rury^2)+(Wymuś kierunek Y na zgięciu rury^2))
Wysokość lub głębokość paraboloidy dla objętości powietrza
Iść Wysokość pęknięcia = ((Średnica^2)/(2*(Promień^2)))*(Długość-Początkowa wysokość cieczy)
Współczynnik rurki Pitota dla prędkości w dowolnym punkcie
Iść Współczynnik rurki Pitota = Prędkość w dowolnym punkcie rurki Pitota/(sqrt(2*9.81*Wzrost cieczy w rurce Pitota))
Prędkość w dowolnym punkcie dla współczynnika rurki Pitota
Iść Prędkość w dowolnym punkcie rurki Pitota = Współczynnik rurki Pitota*sqrt(2*9.81*Wzrost cieczy w rurce Pitota)
Całkowita siła nacisku na górze cylindra
Iść Siła nacisku na górze = (Gęstość cieczy/4)*(Prędkość kątowa^2)*pi*(Promień^4)
Wypadkowa prędkość dla dwóch składowych prędkości
Iść Wynikowa prędkość = sqrt((Składnik prędkości w U^2)+(Składowa prędkości w V^2))
Prędkość kątowa wiru przy użyciu głębokości paraboli
Iść Prędkość kątowa = sqrt((Głębokość paraboli*2*9.81)/(Promień^2))
Opór powietrza Siła
Iść Opór powietrza = Stała powietrza*Prędkość^2
Głębokość paraboli uformowanej na swobodnej powierzchni wody
Iść Głębokość paraboli = ((Prędkość kątowa^2)*(Promień^2))/(2*9.81)
Szybkość przepływu lub rozładowania
Iść Szybkość przepływu = Powierzchnia przekroju*Średnia prędkość
Prędkość cząstek płynu
Iść Prędkość cząstek płynu = Przemieszczenie/Całkowity czas

Prędkość w dowolnym punkcie dla współczynnika rurki Pitota Formułę

Prędkość w dowolnym punkcie rurki Pitota = Współczynnik rurki Pitota*sqrt(2*9.81*Wzrost cieczy w rurce Pitota)
Vpitot = Cv*sqrt(2*9.81*hp)

Jaka jest zasada działania rurki Pitota?

Rurka Pitota to urządzenie do pomiaru różnicy ciśnień. Rurka Pitota zainstalowana w strumieniu przepływu mierzy ciśnienie bezpośrednie w otworze kontaktowym rurki Pitota i wymagany jest drugi pomiar ciśnienia statycznego.

W jaki sposób rura Pitota mierzy prędkość?

Rurka Pitota mierzy całkowite ciśnienie i ciśnienie statyczne w celu określenia ciśnienia prędkości, z którego można wyprowadzić prędkość powietrza. Rurka Pitota jest wprowadzana do kanału końcówką skierowaną w kierunku przepływu powietrza.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!