Współczynnik prędkości złożonego napędu pasowego Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Współczynnik prędkości = Prędkość ostatniego napędzanego koła pasowego/Prędkość pierwszego kierowcy
i = Nn/Nd1
Ta formuła używa 3 Zmienne
Używane zmienne
Współczynnik prędkości - Stosunek prędkości to odległość, na jaką porusza się dowolna część maszyny do tej, którą porusza się część napędowa w tym samym czasie.
Prędkość ostatniego napędzanego koła pasowego - (Mierzone w Herc) - Prędkość ostatniego napędzanego koła pasowego to liczba obrotów obiektu podzielona przez czas, wyrażona jako obroty na minutę (rpm), cykle na sekundę (cps), radiany na sekundę (rad/s) itp.
Prędkość pierwszego kierowcy - (Mierzone w Herc) - Prędkość pierwszego kierowcy to liczba obrotów obiektu podzielona przez czas, wyrażona jako obroty na minutę (rpm), cykle na sekundę (cps), radiany na sekundę (rad/s) itp.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Prędkość ostatniego napędzanego koła pasowego: 22 Obrotów na minutę --> 0.366666666666667 Herc (Sprawdź konwersję tutaj)
Prędkość pierwszego kierowcy: 28 Obrotów na minutę --> 0.466666666666667 Herc (Sprawdź konwersję tutaj)
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
i = Nn/Nd1 --> 0.366666666666667/0.466666666666667
Ocenianie ... ...
i = 0.785714285714286
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
0.785714285714286 --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
0.785714285714286 0.785714 <-- Współczynnik prędkości
(Obliczenie zakończone za 00.020 sekund)

Kredyty

Stworzone przez Anshika Arya
Narodowy Instytut Technologii (GNIDA), Hamirpur
Anshika Arya utworzył ten kalkulator i 2000+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Team Softusvista
Softusvista Office (Pune), Indie
Team Softusvista zweryfikował ten kalkulator i 1100+ więcej kalkulatorów!

13 Pociągi zębate Kalkulatory

Wyjściowy moment obrotowy na napędzanym elemencie przy danej prędkości kątowej napędzanego i kierowcy
Iść Wyjściowy moment obrotowy lub moment obciążenia na elemencie napędzanym = Wprowadź moment obrotowy na elemencie napędowym*Prędkość kątowa elementu napędowego w obr./min/Prędkość kątowa elementu napędzanego w obr./min
Wyjściowy moment obrotowy lub moment oporu lub moment obciążenia na elemencie napędzanym
Iść Wyjściowy moment obrotowy lub moment obciążenia na elemencie napędzanym = -Wprowadź moment obrotowy na elemencie napędowym*Prędkość kątowa elementu napędowego/Prędkość kątowa elementu napędzanego
Trzymanie lub hamowanie lub mocowanie momentu obrotowego na elemencie stałym
Iść Całkowity moment obrotowy = Wprowadź moment obrotowy na elemencie napędowym*(Prędkość kątowa elementu napędowego w obr./min/Prędkość kątowa elementu napędzanego w obr./min-1)
Moment hamujący lub trzymający na stałym elemencie podanym wejściowym momentem obrotowym
Iść Całkowity moment obrotowy = Wprowadź moment obrotowy na elemencie napędowym*(Prędkość kątowa elementu napędowego/Prędkość kątowa elementu napędzanego-1)
Moment trzymający lub hamujący lub ustalający na stałym elemencie podanym wejściowym i wyjściowym momentem obrotowym
Iść Całkowity moment obrotowy = -(Wprowadź moment obrotowy na elemencie napędowym+Wyjściowy moment obrotowy lub moment obciążenia na elemencie napędzanym)
Współczynnik prędkości złożonego napędu pasowego
Iść Współczynnik prędkości = Prędkość ostatniego napędzanego koła pasowego/Prędkość pierwszego kierowcy
Przełożenie prędkości złożonej przekładni zębatej
Iść Współczynnik prędkości = Iloczyn liczby zębów napędzanych/Iloczyn liczby zębów na sterownikach
Pociąg Wartość przekładni złożonej Pociąg przy danej prędkości przekładni napędzanej i kierowcy
Iść Wartość pociągu = Prędkość ostatniego napędzanego koła pasowego/Prędkość pierwszego kierowcy
Wartość pociągu koła zębatego złożonego Pociąg danego iloczynu zębów koła napędzanego i napędzającego
Iść Wartość pociągu = Iloczyn liczby zębów na sterownikach/Iloczyn liczby zębów napędzanych
Współczynnik prędkości złożonego napędu pasowego dla danego produktu średnicy napędzanego
Iść Współczynnik prędkości = Iloczyn średnic sterowników/Iloczyn średnic napędów
Współczynnik prędkości
Iść Współczynnik prędkości = Liczba zębów napędzanych/Liczba zębów na sterowniku
Pociąg Podana wartość Liczba zębów
Iść Wartość pociągu = Liczba zębów na sterowniku/Liczba zębów napędzanych
Pociąg Wartość podana Prędkość podążającego i kierowcy
Iść Wartość pociągu = Prędkość obserwującego/Prędkość kierowcy

10+ Współczynnik prędkości Kalkulatory

Współczynnik prędkości pasa przy pełzaniu pasa
Iść Współczynnik prędkości = (Średnica sterownika*(Moduł Younga Belt+sqrt(Naprężenie w luźnej stronie pasa)))/(Średnica popychacza*(Moduł Younga Belt+sqrt(Naprężenie w ciasnej stronie pasa)))
Współczynnik prędkości pasa przy podanym całkowitym poślizgu procentowym
Iść Współczynnik prędkości = (Średnica sterownika+Grubość pasa)*(1-0.01*Całkowity procent poślizgu)/(Średnica popychacza+Grubość pasa)
Współczynnik prędkości prostego napędu pasowego przy uwzględnieniu grubości
Iść Współczynnik prędkości = (Średnica sterownika+Grubość pasa)/(Średnica popychacza+Grubość pasa)
Prędkość obwodowa koła popychacza
Iść Prędkość obwodowa koła pasowego = pi*Średnica popychacza*Prędkość obserwującego
Obwodowa prędkość koła napędowego
Iść Prędkość obwodowa koła pasowego = pi*Średnica sterownika*Prędkość kierowcy
Współczynnik prędkości złożonego napędu pasowego
Iść Współczynnik prędkości = Prędkość ostatniego napędzanego koła pasowego/Prędkość pierwszego kierowcy
Współczynnik prędkości złożonego napędu pasowego dla danego produktu średnicy napędzanego
Iść Współczynnik prędkości = Iloczyn średnic sterowników/Iloczyn średnic napędów
Współczynnik prędkości
Iść Współczynnik prędkości = Liczba zębów napędzanych/Liczba zębów na sterowniku
Współczynnik prędkości napędu pasowego
Iść Współczynnik prędkości = Prędkość obserwującego/Prędkość kierowcy
Współczynnik prędkości prostego napędu pasowego, gdy grubość nie jest brana pod uwagę
Iść Współczynnik prędkości = Średnica sterownika/Średnica popychacza

Współczynnik prędkości złożonego napędu pasowego Formułę

Współczynnik prędkości = Prędkość ostatniego napędzanego koła pasowego/Prędkość pierwszego kierowcy
i = Nn/Nd1

Do czego służy napęd pasowy?

Napęd pasowy, w maszynach, para kół pasowych przymocowanych do zwykle równoległych wałów i połączonych otaczającym elastycznym pasem (taśmą), który może służyć do przenoszenia i modyfikowania ruchu obrotowego z jednego wału na drugi.

Jaki jest stosunek prędkości koła pasowego?

Teoretyczną zaletą mechaniczną układu jest stosunek siły, która wykonuje użyteczną pracę, do przyłożonej siły, przy założeniu, że w układzie nie ma tarcia. Współczynnik prędkości definiuje się jako stosunek odległości pokonanej przez wysiłek i obciążenie w tym samym przedziale czasu.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!