Pionowa składowa prędkości cząstki rzutowana w górę z punktu pod kątem Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Pionowa składowa prędkości = Początkowa prędkość ruchu pocisku*sin(Kąt projekcji)
vv = vpm*sin(αpr)
Ta formuła używa 1 Funkcje, 3 Zmienne
Używane funkcje
sin - Trigonometric sine function, sin(Angle)
Używane zmienne
Pionowa składowa prędkości - (Mierzone w Metr na sekundę) - Pionowa składowa prędkości to prędkość cząstki, która jest rozdzielana wzdłuż kierunku pionowego.
Początkowa prędkość ruchu pocisku - (Mierzone w Metr na sekundę) - Początkowa prędkość ruchu pocisku to prędkość, od której rozpoczyna się ruch.
Kąt projekcji - (Mierzone w Radian) - Kąt rzutu to kąt, jaki tworzy cząstka z poziomem, gdy jest rzucona w górę z pewną prędkością początkową.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Początkowa prędkość ruchu pocisku: 30.01 Metr na sekundę --> 30.01 Metr na sekundę Nie jest wymagana konwersja
Kąt projekcji: 44.99 Stopień --> 0.785223630472101 Radian (Sprawdź konwersję tutaj)
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
vv = vpm*sin(αpr) --> 30.01*sin(0.785223630472101)
Ocenianie ... ...
vv = 21.2165705436381
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
21.2165705436381 Metr na sekundę --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
21.2165705436381 21.21657 Metr na sekundę <-- Pionowa składowa prędkości
(Obliczenie zakończone za 00.008 sekund)

Kredyty

Stworzone przez Chilvera Bhanu Teja
Instytut Inżynierii Lotniczej (IARE), Hyderabad
Chilvera Bhanu Teja utworzył ten kalkulator i 300+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Vaibhav Malani
Narodowy Instytut Technologii (GNIDA), Tiruchirapalli
Vaibhav Malani zweryfikował ten kalkulator i 200+ więcej kalkulatorów!

14 Ruch pocisku Kalkulatory

Kierunek pocisku na danej wysokości powyżej punktu rzutu
Iść Kierunek ruchu cząstki = atan((sqrt((Początkowa prędkość ruchu pocisku^2*(sin(Kąt projekcji))^2)-2*[g]*Wysokość))/(Początkowa prędkość ruchu pocisku*cos(Kąt projekcji)))
Maksymalna wysokość pocisku na płaszczyźnie poziomej
Iść Maksymalna wysokość = (Początkowa prędkość ruchu pocisku^2*sin(Kąt projekcji)^2)/(2*[g])
Prędkość początkowa cząstki przy danym czasie lotu pocisku
Iść Początkowa prędkość ruchu pocisku = ([g]*Przedział czasowy)/(2*sin(Kąt projekcji))
Czas lotu pocisku w płaszczyźnie poziomej
Iść Przedział czasowy = (2*Początkowa prędkość ruchu pocisku*sin(Kąt projekcji))/[g]
Zasięg poziomy pocisku
Iść Zakres poziomy = (Początkowa prędkość ruchu pocisku^2*sin(2*Kąt projekcji))/[g]
Prędkość pocisku na danej wysokości nad punktem rzutu
Iść Prędkość pocisku = sqrt(Początkowa prędkość ruchu pocisku^2-2*[g]*Wysokość)
Pozioma składowa prędkości cząstki rzutowana w górę z punktu pod kątem
Iść Pozioma składowa prędkości = Początkowa prędkość ruchu pocisku*cos(Kąt projekcji)
Pionowa składowa prędkości cząstki rzutowana w górę z punktu pod kątem
Iść Pionowa składowa prędkości = Początkowa prędkość ruchu pocisku*sin(Kąt projekcji)
Prędkość początkowa cząstki przy danej poziomej składowej prędkości
Iść Początkowa prędkość ruchu pocisku = Pozioma składowa prędkości/cos(Kąt projekcji)
Prędkość początkowa cząstki przy danym pionowym składniku prędkości
Iść Początkowa prędkość ruchu pocisku = Pionowa składowa prędkości/sin(Kąt projekcji)
Prędkość początkowa podana Maksymalny zasięg poziomy pocisku
Iść Początkowa prędkość ruchu pocisku = sqrt(Maksymalny zasięg poziomy*[g])
Maksymalna wysokość pocisku na płaszczyźnie poziomej przy średniej prędkości pionowej
Iść Maksymalna wysokość = Średnia prędkość pionowa*Przedział czasowy
Poziomy zasięg pocisku przy danej prędkości poziomej i czasie lotu
Iść Zakres poziomy = Pozioma składowa prędkości*Przedział czasowy
Maksymalny zasięg poziomy pocisku
Iść Zakres poziomy = Początkowa prędkość ruchu pocisku^2/[g]

Pionowa składowa prędkości cząstki rzutowana w górę z punktu pod kątem Formułę

Pionowa składowa prędkości = Początkowa prędkość ruchu pocisku*sin(Kąt projekcji)
vv = vpm*sin(αpr)

Co to jest ruch pocisku?

Kiedy cząstka jest rzucana ukośnie w pobliże powierzchni ziemi, porusza się po zakrzywionej ścieżce ze stałym przyspieszeniem, która jest skierowana w kierunku środka ziemi (zakładamy, że cząstka pozostaje blisko powierzchni ziemi). Tor takiej cząstki nazywany jest pociskiem, a ruch nazywany jest ruchem pocisku.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!