Objętość dwunastościanu przy danym promieniu okręgu Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Objętość dwunastościanu = 1/4*(15+(7*sqrt(5)))*((4*Promień okręgu dwunastościanu)/(sqrt(3)*(1+sqrt(5))))^3
V = 1/4*(15+(7*sqrt(5)))*((4*rc)/(sqrt(3)*(1+sqrt(5))))^3
Ta formuła używa 1 Funkcje, 2 Zmienne
Używane funkcje
sqrt - Square root function, sqrt(Number)
Używane zmienne
Objętość dwunastościanu - (Mierzone w Sześcienny Metr ) - Objętość dwunastościanu to całkowita ilość przestrzeni trójwymiarowej zamkniętej przez powierzchnię dwunastościanu.
Promień okręgu dwunastościanu - (Mierzone w Metr) - Promień dwunastościanu okręgu to promień kuli zawierającej dwunastościan w taki sposób, że wszystkie wierzchołki leżą na kuli.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Promień okręgu dwunastościanu: 14 Metr --> 14 Metr Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
V = 1/4*(15+(7*sqrt(5)))*((4*rc)/(sqrt(3)*(1+sqrt(5))))^3 --> 1/4*(15+(7*sqrt(5)))*((4*14)/(sqrt(3)*(1+sqrt(5))))^3
Ocenianie ... ...
V = 7642.48964040848
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
7642.48964040848 Sześcienny Metr --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
7642.48964040848 7642.49 Sześcienny Metr <-- Objętość dwunastościanu
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Stworzone przez Nikhil
Uniwersytet w Bombaju (DJSCE), Bombaj
Nikhil utworzył ten kalkulator i 400+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Nikita Kumari
Narodowy Instytut Inżynierii (NIE), Mysuru
Nikita Kumari zweryfikował ten kalkulator i 600+ więcej kalkulatorów!

12 Objętość dwunastościanu Kalkulatory

Objętość dwunastościanu przy danym stosunku powierzchni do objętości
Iść Objętość dwunastościanu = 1/4*(15+(7*sqrt(5)))*((12*sqrt(25+(10*sqrt(5))))/(Stosunek powierzchni do objętości dwunastościanu*(15+(7*sqrt(5)))))^3
Objętość dwunastościanu przy danym polu powierzchni bocznej
Iść Objętość dwunastościanu = 1/4*(15+(7*sqrt(5)))*((2*Pole powierzchni bocznej dwunastościanu)/(5*sqrt(25+(10*sqrt(5)))))^(3/2)
Objętość dwunastościanu przy danym polu powierzchni całkowitej
Iść Objętość dwunastościanu = 1/4*(15+(7*sqrt(5)))*(Całkowita powierzchnia dwunastościanu/(3*sqrt(25+(10*sqrt(5)))))^(3/2)
Objętość dwunastościanu przy danej przekątnej przestrzennej
Iść Objętość dwunastościanu = 1/4*(15+(7*sqrt(5)))*((2*Astronautyczna przekątna dwunastościanu)/(sqrt(3)*(1+sqrt(5))))^3
Objętość dwunastościanu przy danym promieniu Insphere
Iść Objętość dwunastościanu = 1/4*(15+(7*sqrt(5)))*((2*Promień Insfery Dwunastościanu)/(sqrt((25+(11*sqrt(5)))/10)))^3
Objętość dwunastościanu przy danej powierzchni twarzy
Iść Objętość dwunastościanu = 1/4*(15+(7*sqrt(5)))*((4*Obszar twarzy dwunastościanu)/(sqrt(25+(10*sqrt(5)))))^(3/2)
Objętość dwunastościanu przy danym promieniu okręgu
Iść Objętość dwunastościanu = 1/4*(15+(7*sqrt(5)))*((4*Promień okręgu dwunastościanu)/(sqrt(3)*(1+sqrt(5))))^3
Objętość dwunastościanu przy danym promieniu środkowej kuli
Iść Objętość dwunastościanu = 1/4*(15+(7*sqrt(5)))*((4*Środkowy promień dwunastościanu)/(3+sqrt(5)))^3
Objętość dwunastościanu przy danej przekątnej ściany
Iść Objętość dwunastościanu = 1/4*(15+(7*sqrt(5)))*((2*Przekątna twarzy dwunastościanu)/(1+sqrt(5)))^3
Objętość dwunastościanu przy danym obwodzie twarzy
Iść Objętość dwunastościanu = 1/4*(15+(7*sqrt(5)))*(Obwód twarzy dwunastościanu/5)^3
Objętość dwunastościanu
Iść Objętość dwunastościanu = ((15+(7*sqrt(5)))*Długość krawędzi dwunastościanu^3)/4
Objętość dwunastościanu przy danym obwodzie
Iść Objętość dwunastościanu = 1/4*(15+(7*sqrt(5)))*(Obwód dwunastościanu/30)^3

4 Objętość dwunastościanu Kalkulatory

Objętość dwunastościanu przy danym polu powierzchni bocznej
Iść Objętość dwunastościanu = 1/4*(15+(7*sqrt(5)))*((2*Pole powierzchni bocznej dwunastościanu)/(5*sqrt(25+(10*sqrt(5)))))^(3/2)
Objętość dwunastościanu przy danym promieniu okręgu
Iść Objętość dwunastościanu = 1/4*(15+(7*sqrt(5)))*((4*Promień okręgu dwunastościanu)/(sqrt(3)*(1+sqrt(5))))^3
Objętość dwunastościanu
Iść Objętość dwunastościanu = ((15+(7*sqrt(5)))*Długość krawędzi dwunastościanu^3)/4
Objętość dwunastościanu przy danym obwodzie
Iść Objętość dwunastościanu = 1/4*(15+(7*sqrt(5)))*(Obwód dwunastościanu/30)^3

Objętość dwunastościanu przy danym promieniu okręgu Formułę

Objętość dwunastościanu = 1/4*(15+(7*sqrt(5)))*((4*Promień okręgu dwunastościanu)/(sqrt(3)*(1+sqrt(5))))^3
V = 1/4*(15+(7*sqrt(5)))*((4*rc)/(sqrt(3)*(1+sqrt(5))))^3
Share Image
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!