Objętość dwunastościanu przy danym obwodzie Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Objętość dwunastościanu = 1/4*(15+(7*sqrt(5)))*(Obwód dwunastościanu/30)^3
V = 1/4*(15+(7*sqrt(5)))*(P/30)^3
Ta formuła używa 1 Funkcje, 2 Zmienne
Używane funkcje
sqrt - Square root function, sqrt(Number)
Używane zmienne
Objętość dwunastościanu - (Mierzone w Sześcienny Metr ) - Objętość dwunastościanu to całkowita ilość przestrzeni trójwymiarowej zamkniętej przez powierzchnię dwunastościanu.
Obwód dwunastościanu - (Mierzone w Metr) - Obwód dwunastościanu jest sumą całkowitej odległości wokół wszystkich krawędzi dwunastościanu.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Obwód dwunastościanu: 300 Metr --> 300 Metr Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
V = 1/4*(15+(7*sqrt(5)))*(P/30)^3 --> 1/4*(15+(7*sqrt(5)))*(300/30)^3
Ocenianie ... ...
V = 7663.11896062463
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
7663.11896062463 Sześcienny Metr --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
7663.11896062463 7663.119 Sześcienny Metr <-- Objętość dwunastościanu
(Obliczenie zakończone za 00.003 sekund)

Kredyty

Stworzone przez Dhruv Walia
Indyjski Instytut Technologii, Indian School of Mines, DHANBAD (IIT ISM), Dhanbad, Jharkhand
Dhruv Walia utworzył ten kalkulator i 700+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Nayana Phulphagar
Institute of Chartered and Financial Analysts of India National College (Krajowe Kolegium ICFAI), HUBLI
Nayana Phulphagar zweryfikował ten kalkulator i 1000+ więcej kalkulatorów!

12 Objętość dwunastościanu Kalkulatory

Objętość dwunastościanu przy danym stosunku powierzchni do objętości
Iść Objętość dwunastościanu = 1/4*(15+(7*sqrt(5)))*((12*sqrt(25+(10*sqrt(5))))/(Stosunek powierzchni do objętości dwunastościanu*(15+(7*sqrt(5)))))^3
Objętość dwunastościanu przy danym polu powierzchni bocznej
Iść Objętość dwunastościanu = 1/4*(15+(7*sqrt(5)))*((2*Pole powierzchni bocznej dwunastościanu)/(5*sqrt(25+(10*sqrt(5)))))^(3/2)
Objętość dwunastościanu przy danym polu powierzchni całkowitej
Iść Objętość dwunastościanu = 1/4*(15+(7*sqrt(5)))*(Całkowita powierzchnia dwunastościanu/(3*sqrt(25+(10*sqrt(5)))))^(3/2)
Objętość dwunastościanu przy danej przekątnej przestrzennej
Iść Objętość dwunastościanu = 1/4*(15+(7*sqrt(5)))*((2*Astronautyczna przekątna dwunastościanu)/(sqrt(3)*(1+sqrt(5))))^3
Objętość dwunastościanu przy danym promieniu Insphere
Iść Objętość dwunastościanu = 1/4*(15+(7*sqrt(5)))*((2*Promień Insfery Dwunastościanu)/(sqrt((25+(11*sqrt(5)))/10)))^3
Objętość dwunastościanu przy danej powierzchni twarzy
Iść Objętość dwunastościanu = 1/4*(15+(7*sqrt(5)))*((4*Obszar twarzy dwunastościanu)/(sqrt(25+(10*sqrt(5)))))^(3/2)
Objętość dwunastościanu przy danym promieniu okręgu
Iść Objętość dwunastościanu = 1/4*(15+(7*sqrt(5)))*((4*Promień okręgu dwunastościanu)/(sqrt(3)*(1+sqrt(5))))^3
Objętość dwunastościanu przy danym promieniu środkowej kuli
Iść Objętość dwunastościanu = 1/4*(15+(7*sqrt(5)))*((4*Środkowy promień dwunastościanu)/(3+sqrt(5)))^3
Objętość dwunastościanu przy danej przekątnej ściany
Iść Objętość dwunastościanu = 1/4*(15+(7*sqrt(5)))*((2*Przekątna twarzy dwunastościanu)/(1+sqrt(5)))^3
Objętość dwunastościanu przy danym obwodzie twarzy
Iść Objętość dwunastościanu = 1/4*(15+(7*sqrt(5)))*(Obwód twarzy dwunastościanu/5)^3
Objętość dwunastościanu
Iść Objętość dwunastościanu = ((15+(7*sqrt(5)))*Długość krawędzi dwunastościanu^3)/4
Objętość dwunastościanu przy danym obwodzie
Iść Objętość dwunastościanu = 1/4*(15+(7*sqrt(5)))*(Obwód dwunastościanu/30)^3

4 Objętość dwunastościanu Kalkulatory

Objętość dwunastościanu przy danym polu powierzchni bocznej
Iść Objętość dwunastościanu = 1/4*(15+(7*sqrt(5)))*((2*Pole powierzchni bocznej dwunastościanu)/(5*sqrt(25+(10*sqrt(5)))))^(3/2)
Objętość dwunastościanu przy danym promieniu okręgu
Iść Objętość dwunastościanu = 1/4*(15+(7*sqrt(5)))*((4*Promień okręgu dwunastościanu)/(sqrt(3)*(1+sqrt(5))))^3
Objętość dwunastościanu
Iść Objętość dwunastościanu = ((15+(7*sqrt(5)))*Długość krawędzi dwunastościanu^3)/4
Objętość dwunastościanu przy danym obwodzie
Iść Objętość dwunastościanu = 1/4*(15+(7*sqrt(5)))*(Obwód dwunastościanu/30)^3

Objętość dwunastościanu przy danym obwodzie Formułę

Objętość dwunastościanu = 1/4*(15+(7*sqrt(5)))*(Obwód dwunastościanu/30)^3
V = 1/4*(15+(7*sqrt(5)))*(P/30)^3
Share Image
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!