Objętość gazu przy danej średniej prędkości i ciśnieniu w 2D Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Objętość gazu = (Masa cząsteczkowa*2*((Średnia prędkość gazu)^2))/(pi*Ciśnienie gazu)
Vgas = (Mmolar*2*((Cav)^2))/(pi*Pgas)
Ta formuła używa 1 Stałe, 4 Zmienne
Używane stałe
pi - Archimedes' constant Wartość przyjęta jako 3.14159265358979323846264338327950288
Używane zmienne
Objętość gazu - (Mierzone w Sześcienny Metr ) - Objętość gazu to ilość zajmowanej przez niego przestrzeni.
Masa cząsteczkowa - (Mierzone w Kilogram Na Mole) - Masa molowa to masa danej substancji podzielona przez ilość substancji.
Średnia prędkość gazu - (Mierzone w Metr na sekundę) - Średnia prędkość gazu jest średnią wszystkich prędkości cząsteczki gazu.
Ciśnienie gazu - (Mierzone w Pascal) - Ciśnienie gazu to siła, jaką gaz wywiera na ścianki pojemnika.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Masa cząsteczkowa: 44.01 Gram na mole --> 0.04401 Kilogram Na Mole (Sprawdź konwersję tutaj)
Średnia prędkość gazu: 5 Metr na sekundę --> 5 Metr na sekundę Nie jest wymagana konwersja
Ciśnienie gazu: 0.215 Pascal --> 0.215 Pascal Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
Vgas = (Mmolar*2*((Cav)^2))/(pi*Pgas) --> (0.04401*2*((5)^2))/(pi*0.215)
Ocenianie ... ...
Vgas = 3.25786467231363
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
3.25786467231363 Sześcienny Metr -->3257.86467231363 Litr (Sprawdź konwersję tutaj)
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
3257.86467231363 3257.865 Litr <-- Objętość gazu
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Stworzone przez Prerana Bakli
Uniwersytet Hawajski w Mānoa (UH Manoa), Hawaje, USA
Prerana Bakli utworzył ten kalkulator i 800+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Akshada Kulkarni
Narodowy Instytut Informatyki (NIIT), Neemrana
Akshada Kulkarni zweryfikował ten kalkulator i 900+ więcej kalkulatorów!

9 Objętość gazu Kalkulatory

Objętość cząsteczek gazu w 3D Box przy danym ciśnieniu
Iść Objętość gazu = (1/3)*((Liczba cząsteczek*Masa każdej cząsteczki*(Prędkość średnia kwadratowa)^2)/Ciśnienie gazu)
Objętość gazu przy danej średniej prędkości i ciśnieniu w 2D
Iść Objętość gazu = (Masa cząsteczkowa*2*((Średnia prędkość gazu)^2))/(pi*Ciśnienie gazu)
Objętość gazu przy danej średniej prędkości i ciśnieniu
Iść Objętość gazu = (Masa cząsteczkowa*pi*((Średnia prędkość gazu)^2))/(8*Ciśnienie gazu)
Objętość gazu podana najbardziej prawdopodobną prędkością i ciśnieniem
Iść Objętość gazu = (Masa cząsteczkowa*((Najbardziej prawdopodobna prędkość)^2))/(2*Ciśnienie gazu)
Objętość gazu podana najbardziej prawdopodobną prędkość i ciśnienie w 2D
Iść Objętość gazu = (Masa cząsteczkowa*((Najbardziej prawdopodobna prędkość)^2))/(Ciśnienie gazu)
Objętość gazu podana średnia kwadratowa prędkość i ciśnienie w 2D
Iść Objętość gazu = ((Prędkość średnia kwadratowa)^2)*Masa cząsteczkowa/(2*Ciśnienie gazu)
Objętość gazu podana średnia kwadratowa prędkość i ciśnienie
Iść Objętość gazu = ((Prędkość średnia kwadratowa)^2)*Masa cząsteczkowa/(3*Ciśnienie gazu)
Objętość gazu podana średnia kwadratowa prędkość i ciśnienie w 1D
Iść Objętość gazu = ((Prędkość średnia kwadratowa)^2)*Masa cząsteczkowa/(Ciśnienie gazu)
Objętość gazu podana energia kinetyczna
Iść Objętość gazu = (2/3)*(Energia kinetyczna/Ciśnienie gazu)

Objętość gazu przy danej średniej prędkości i ciśnieniu w 2D Formułę

Objętość gazu = (Masa cząsteczkowa*2*((Średnia prędkość gazu)^2))/(pi*Ciśnienie gazu)
Vgas = (Mmolar*2*((Cav)^2))/(pi*Pgas)

Jakie są postulaty kinetycznej teorii gazów?

1) Rzeczywista objętość cząsteczek gazu jest pomijalna w porównaniu z całkowitą objętością gazu. 2) brak siły przyciągania między cząsteczkami gazu. 3) Cząstki gazu są w ciągłym losowym ruchu. 4) Cząsteczki gazu zderzają się ze sobą oraz ze ścianami pojemnika. 5) Zderzenia są doskonale elastyczne. 6) Różne cząsteczki gazu mają różne prędkości. 7) Średnia energia kinetyczna cząsteczki gazu jest wprost proporcjonalna do temperatury bezwzględnej.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!