Objętość gazu podana energia kinetyczna Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Objętość gazu = (2/3)*(Energia kinetyczna/Ciśnienie gazu)
Vgas = (2/3)*(KE/Pgas)
Ta formuła używa 3 Zmienne
Używane zmienne
Objętość gazu - (Mierzone w Sześcienny Metr ) - Objętość gazu to ilość zajmowanej przez niego przestrzeni.
Energia kinetyczna - (Mierzone w Dżul) - Energia kinetyczna jest definiowana jako praca potrzebna do przyspieszenia ciała o danej masie ze stanu spoczynku do ustalonej prędkości.
Ciśnienie gazu - (Mierzone w Pascal) - Ciśnienie gazu to siła, jaką gaz wywiera na ścianki pojemnika.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Energia kinetyczna: 40 Dżul --> 40 Dżul Nie jest wymagana konwersja
Ciśnienie gazu: 0.215 Pascal --> 0.215 Pascal Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
Vgas = (2/3)*(KE/Pgas) --> (2/3)*(40/0.215)
Ocenianie ... ...
Vgas = 124.031007751938
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
124.031007751938 Sześcienny Metr -->124031.007751938 Litr (Sprawdź konwersję tutaj)
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
124031.007751938 124031 Litr <-- Objętość gazu
(Obliczenie zakończone za 00.020 sekund)

Kredyty

Stworzone przez Prashant Singh
KJ Somaiya College of science (KJ Somaiya), Bombaj
Prashant Singh utworzył ten kalkulator i 700+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Akshada Kulkarni
Narodowy Instytut Informatyki (NIIT), Neemrana
Akshada Kulkarni zweryfikował ten kalkulator i 900+ więcej kalkulatorów!

9 Objętość gazu Kalkulatory

Objętość cząsteczek gazu w 3D Box przy danym ciśnieniu
Iść Objętość gazu = (1/3)*((Liczba cząsteczek*Masa każdej cząsteczki*(Prędkość średnia kwadratowa)^2)/Ciśnienie gazu)
Objętość gazu przy danej średniej prędkości i ciśnieniu w 2D
Iść Objętość gazu = (Masa cząsteczkowa*2*((Średnia prędkość gazu)^2))/(pi*Ciśnienie gazu)
Objętość gazu przy danej średniej prędkości i ciśnieniu
Iść Objętość gazu = (Masa cząsteczkowa*pi*((Średnia prędkość gazu)^2))/(8*Ciśnienie gazu)
Objętość gazu podana najbardziej prawdopodobną prędkością i ciśnieniem
Iść Objętość gazu = (Masa cząsteczkowa*((Najbardziej prawdopodobna prędkość)^2))/(2*Ciśnienie gazu)
Objętość gazu podana najbardziej prawdopodobną prędkość i ciśnienie w 2D
Iść Objętość gazu = (Masa cząsteczkowa*((Najbardziej prawdopodobna prędkość)^2))/(Ciśnienie gazu)
Objętość gazu podana średnia kwadratowa prędkość i ciśnienie w 2D
Iść Objętość gazu = ((Prędkość średnia kwadratowa)^2)*Masa cząsteczkowa/(2*Ciśnienie gazu)
Objętość gazu podana średnia kwadratowa prędkość i ciśnienie
Iść Objętość gazu = ((Prędkość średnia kwadratowa)^2)*Masa cząsteczkowa/(3*Ciśnienie gazu)
Objętość gazu podana średnia kwadratowa prędkość i ciśnienie w 1D
Iść Objętość gazu = ((Prędkość średnia kwadratowa)^2)*Masa cząsteczkowa/(Ciśnienie gazu)
Objętość gazu podana energia kinetyczna
Iść Objętość gazu = (2/3)*(Energia kinetyczna/Ciśnienie gazu)

Objętość gazu podana energia kinetyczna Formułę

Objętość gazu = (2/3)*(Energia kinetyczna/Ciśnienie gazu)
Vgas = (2/3)*(KE/Pgas)

Jakie są postulaty kinetycznej teorii gazów?

1) Rzeczywista objętość cząsteczek gazu jest znikoma w porównaniu z całkowitą objętością gazu. 2) brak siły przyciągania między cząsteczkami gazu. 3) Cząstki gazu są w ciągłym losowym ruchu. 4) Cząsteczki gazu zderzają się ze sobą oraz ze ścianami pojemnika. 5) Zderzenia są doskonale elastyczne. 6) Różne cząsteczki gazu mają różne prędkości. 7) Średnia energia kinetyczna cząsteczki gazu jest wprost proporcjonalna do temperatury bezwzględnej.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!