Objętość gazu podana średnia kwadratowa prędkość i ciśnienie Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Objętość gazu = ((Prędkość średnia kwadratowa)^2)*Masa cząsteczkowa/(3*Ciśnienie gazu)
Vgas = ((CRMS)^2)*Mmolar/(3*Pgas)
Ta formuła używa 4 Zmienne
Używane zmienne
Objętość gazu - (Mierzone w Sześcienny Metr ) - Objętość gazu to ilość zajmowanej przez niego przestrzeni.
Prędkość średnia kwadratowa - (Mierzone w Metr na sekundę) - Pierwiastkowa prędkość średniokwadratowa to wartość pierwiastka kwadratowego z sumy kwadratów wartości prędkości układania podzielona przez liczbę wartości.
Masa cząsteczkowa - (Mierzone w Kilogram Na Mole) - Masa molowa to masa danej substancji podzielona przez ilość substancji.
Ciśnienie gazu - (Mierzone w Pascal) - Ciśnienie gazu to siła, jaką gaz wywiera na ścianki pojemnika.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Prędkość średnia kwadratowa: 10 Metr na sekundę --> 10 Metr na sekundę Nie jest wymagana konwersja
Masa cząsteczkowa: 44.01 Gram na mole --> 0.04401 Kilogram Na Mole (Sprawdź konwersję tutaj)
Ciśnienie gazu: 0.215 Pascal --> 0.215 Pascal Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
Vgas = ((CRMS)^2)*Mmolar/(3*Pgas) --> ((10)^2)*0.04401/(3*0.215)
Ocenianie ... ...
Vgas = 6.82325581395349
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
6.82325581395349 Sześcienny Metr -->6823.25581395349 Litr (Sprawdź konwersję tutaj)
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
6823.25581395349 6823.256 Litr <-- Objętość gazu
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Stworzone przez Prashant Singh
KJ Somaiya College of science (KJ Somaiya), Bombaj
Prashant Singh utworzył ten kalkulator i 700+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Akshada Kulkarni
Narodowy Instytut Informatyki (NIIT), Neemrana
Akshada Kulkarni zweryfikował ten kalkulator i 900+ więcej kalkulatorów!

9 Objętość gazu Kalkulatory

Objętość cząsteczek gazu w 3D Box przy danym ciśnieniu
Iść Objętość gazu = (1/3)*((Liczba cząsteczek*Masa każdej cząsteczki*(Prędkość średnia kwadratowa)^2)/Ciśnienie gazu)
Objętość gazu przy danej średniej prędkości i ciśnieniu w 2D
Iść Objętość gazu = (Masa cząsteczkowa*2*((Średnia prędkość gazu)^2))/(pi*Ciśnienie gazu)
Objętość gazu przy danej średniej prędkości i ciśnieniu
Iść Objętość gazu = (Masa cząsteczkowa*pi*((Średnia prędkość gazu)^2))/(8*Ciśnienie gazu)
Objętość gazu podana najbardziej prawdopodobną prędkością i ciśnieniem
Iść Objętość gazu = (Masa cząsteczkowa*((Najbardziej prawdopodobna prędkość)^2))/(2*Ciśnienie gazu)
Objętość gazu podana najbardziej prawdopodobną prędkość i ciśnienie w 2D
Iść Objętość gazu = (Masa cząsteczkowa*((Najbardziej prawdopodobna prędkość)^2))/(Ciśnienie gazu)
Objętość gazu podana średnia kwadratowa prędkość i ciśnienie w 2D
Iść Objętość gazu = ((Prędkość średnia kwadratowa)^2)*Masa cząsteczkowa/(2*Ciśnienie gazu)
Objętość gazu podana średnia kwadratowa prędkość i ciśnienie
Iść Objętość gazu = ((Prędkość średnia kwadratowa)^2)*Masa cząsteczkowa/(3*Ciśnienie gazu)
Objętość gazu podana średnia kwadratowa prędkość i ciśnienie w 1D
Iść Objętość gazu = ((Prędkość średnia kwadratowa)^2)*Masa cząsteczkowa/(Ciśnienie gazu)
Objętość gazu podana energia kinetyczna
Iść Objętość gazu = (2/3)*(Energia kinetyczna/Ciśnienie gazu)

Objętość gazu podana średnia kwadratowa prędkość i ciśnienie Formułę

Objętość gazu = ((Prędkość średnia kwadratowa)^2)*Masa cząsteczkowa/(3*Ciśnienie gazu)
Vgas = ((CRMS)^2)*Mmolar/(3*Pgas)

Jakie są postulaty kinetycznej teorii gazów?

1) Rzeczywista objętość cząsteczek gazu jest pomijalna w porównaniu z całkowitą objętością gazu. 2) brak siły przyciągania między cząsteczkami gazu. 3) Cząstki gazu są w ciągłym losowym ruchu. 4) Cząsteczki gazu zderzają się ze sobą oraz ze ścianami pojemnika. 5) Zderzenia są doskonale elastyczne. 6) Różne cząsteczki gazu mają różne prędkości. 7) Średnia energia kinetyczna cząsteczki gazu jest wprost proporcjonalna do temperatury bezwzględnej.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!