Objętość komórki tetragonalnej Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Tom = (Stała sieci a^2)*Stała kratowa c
VT = (alattice^2)*c
Ta formuła używa 3 Zmienne
Używane zmienne
Tom - (Mierzone w Sześcienny Metr ) - Objętość to ilość miejsca, jaką zajmuje substancja lub przedmiot lub która jest zamknięta w pojemniku.
Stała sieci a - (Mierzone w Metr) - Stała sieciowa a odnosi się do fizycznego wymiaru komórek elementarnych w sieci krystalicznej wzdłuż osi x.
Stała kratowa c - (Mierzone w Metr) - Stała kratowa c odnosi się do fizycznego wymiaru komórek elementarnych w sieci krystalicznej wzdłuż osi z.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Stała sieci a: 14 Angstrom --> 1.4E-09 Metr (Sprawdź konwersję tutaj)
Stała kratowa c: 15 Angstrom --> 1.5E-09 Metr (Sprawdź konwersję tutaj)
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
VT = (alattice^2)*c --> (1.4E-09^2)*1.5E-09
Ocenianie ... ...
VT = 2.94E-27
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
2.94E-27 Sześcienny Metr --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
2.94E-27 2.9E-27 Sześcienny Metr <-- Tom
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Stworzone przez Prerana Bakli
Uniwersytet Hawajski w Mānoa (UH Manoa), Hawaje, USA
Prerana Bakli utworzył ten kalkulator i 800+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Prashant Singh
KJ Somaiya College of science (KJ Somaiya), Bombaj
Prashant Singh zweryfikował ten kalkulator i 500+ więcej kalkulatorów!

11 Objętość różnych komórek sześciennych Kalkulatory

Objętość komórki trójskośnej
Iść Tom = (Stała sieci a*Stała sieciowa b*Stała kratowa c)*sqrt(1-(cos(Parametr kratowy alfa)^2)-(cos(Beta parametrów sieci)^2)-(cos(Parametr sieci gamma)^2)+(2*cos(Parametr kratowy alfa)*cos(Beta parametrów sieci)*cos(Parametr sieci gamma)))
Objętość komórki romboedrycznej
Iść Tom = (Stała sieci a^3)*sqrt(1-(3*(cos(Parametr kratowy alfa)^2))+(2*(cos(Parametr kratowy alfa)^3)))
Objętość komórki jednoskośnej
Iść Tom = Stała sieci a*Stała sieciowa b*Stała kratowa c*sin(Beta parametrów sieci)
Objętość komórki rombowej
Iść Tom = Stała sieci a*Stała sieciowa b*Stała kratowa c
Objętość twarzy Wyśrodkowana komórka jednostkowa
Iść Tom = (2*sqrt(2)*Promień cząstki składowej)^3
Objętość jednostki centralnej ciała
Iść Tom = (4*Promień cząstki składowej/sqrt(3))^3
Objętość sześciokątnej komórki
Iść Tom = (Stała sieci a^2)*Stała kratowa c*0.866
Objętość komórki tetragonalnej
Iść Tom = (Stała sieci a^2)*Stała kratowa c
Objętość prostej sześciennej komórki jednostkowej
Iść Tom = (2*Promień cząstki składowej)^3
Objętość komórki jednostki
Iść Tom = Długość krawędzi^3
Objętość komórki sześciennej
Iść Tom = (Stała sieci a^3)

Objętość komórki tetragonalnej Formułę

Tom = (Stała sieci a^2)*Stała kratowa c
VT = (alattice^2)*c

Co to są kraty Bravais?

Krata Bravais odnosi się do 14 różnych trójwymiarowych konfiguracji, w których atomy mogą być ułożone w kryształach. Najmniejsza grupa symetrycznie ułożonych atomów, którą można powtórzyć w szeregu, aby utworzyć cały kryształ, nazywana jest komórką elementarną. Kratownicę można opisać na kilka sposobów. Najbardziej podstawowy opis jest znany jako krata Bravais. Innymi słowy, krata Bravais to szereg dyskretnych punktów z rozmieszczeniem i orientacją, które wyglądają dokładnie tak samo z każdym z dyskretnych punktów, to znaczy punkty siatki są nierozróżnialne od siebie. Spośród 14 typów krat Bravais w tym podrozdziale wymieniono około 7 typów krat Bravais w przestrzeni trójwymiarowej. Zauważ, że litery a, b i c zostały użyte do oznaczenia wymiarów komórek elementarnych, podczas gdy litery 𝛂, 𝞫 i 𝝲 oznaczają odpowiednie kąty w komórkach elementarnych.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!