Odkształcenie objętościowe Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Odkształcenie wolumetryczne = Zmiana głośności/Oryginalna ilość
εv = ∆V/V0
Ta formuła używa 3 Zmienne
Używane zmienne
Odkształcenie wolumetryczne - Odkształcenie wolumetryczne to stosunek zmiany objętości do pierwotnej objętości.
Zmiana głośności - (Mierzone w Sześcienny Metr ) - Zmiana objętości jest różnicą początkowej i końcowej objętości.
Oryginalna ilość - (Mierzone w Sześcienny Metr ) - Oryginalna objętość to objętość gruntu przed wykopem.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Zmiana głośności: 50 Sześcienny Metr --> 50 Sześcienny Metr Nie jest wymagana konwersja
Oryginalna ilość: 20 Sześcienny Metr --> 20 Sześcienny Metr Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
εv = ∆V/V0 --> 50/20
Ocenianie ... ...
εv = 2.5
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
2.5 --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
2.5 <-- Odkształcenie wolumetryczne
(Obliczenie zakończone za 00.020 sekund)

Kredyty

Stworzone przez Dipto Mandal
Indyjski Instytut Technologii Informacyjnych (IIIT), Guwahati
Dipto Mandal utworzył ten kalkulator i 25+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Anshika Arya
Narodowy Instytut Technologii (GNIDA), Hamirpur
Anshika Arya zweryfikował ten kalkulator i 2500+ więcej kalkulatorów!

9 Elastyczność Kalkulatory

Moduł sprężystości Younga
Iść Moduł Younga = (Zmuszać*Odległość prostopadła)/(Obszar*Przemieszczenie górnej powierzchni)
Przemieszczenie górnej powierzchni
Iść Przemieszczenie górnej powierzchni = tan(Kąt ścinania)*Odległość prostopadła
Oryginalna objętość ciała przy danym naprężeniu objętościowym
Iść Oryginalna ilość = Zmiana głośności/Odkształcenie wolumetryczne
Zmiana objętości ciała przy obciążeniu objętościowym
Iść Zmiana głośności = Odkształcenie wolumetryczne*Oryginalna ilość
Odkształcenie objętościowe
Iść Odkształcenie wolumetryczne = Zmiana głośności/Oryginalna ilość
Oryginalna długość z podanym naprężeniem wzdłużnym
Iść Długość początkowa = Zmiana długości/Odkształcenie podłużne
Zmiana długości pod wpływem naprężenia podłużnego
Iść Zmiana długości = Odkształcenie podłużne*Długość początkowa
Naprężenie normalne lub naprężenie podłużne
Iść Stres = Zmuszać/Obszar
Obszar ciała ze względu na stres
Iść Obszar = Zmuszać/Stres

Odkształcenie objętościowe Formułę

Odkształcenie wolumetryczne = Zmiana głośności/Oryginalna ilość
εv = ∆V/V0

Co to jest elastyczność?

Zdolność przedmiotu lub materiału do powrotu do normalnego kształtu po rozciągnięciu lub ściśnięciu; rozciągliwość.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!